sobota, 28 stycznia 2017

Konflikt

                                       Od tego co się obecnie
                                       w  Polsce dzieje
                                       nikt nas nie ocali
                                       dopóki ogień nienawiści
                                       w polskich sercach się pali
                                                   Polacy są podzieleni
                                                   na biednych i bogatych
                                                   bogaci żyją w dostatku
                                                   a biedni za granicą szukają pracy
                                       Obecnie wybrany rząd
                                       Pragnie biednym pomóc
                                       lecz to się bogatym nie podoba
                                       pragną obalić rząd
                                       nie chcą ręki do zgody podać
                                                     Chcą jak poprzednio
                                                     wydrzeć biednym ostatni grosz
                                                     sprzedać zakłady pracy
                                                     a czynią to z uśmiechem nienawiści
                                                     nasi bracia Polacy
                                        Będąc dzieckiem widziałam
                                        takie oczy nienawiści
                                        boję się tego co nastąpiło potem
                                        że może się teraz ziścić
                                                       Różnica między tym co działo się dawniej
                                                       a teraz jest taka
                                                       że skrzywdził nas wtedy wróg
                                                       okradał mordował
                                                       przestąpił naszej granicy próg
                                           Czy wam nie wstyd bracia Polacy
                                           czy pragniecie by krew się polała
                                           by wasi synowie ginęli
                                           by polska matka płakała
                                                         Czy zapomnieliście o Auschwitz Birkenau
                                                         gdzie rosa płacze krwawą łzą
                                                         by rządzić jak SS-mani siłą
                                                         po nocach wam się śnią
                                             Czy Polska zasłużyła na to
                                             byście nią szargali
                                             czy wasi dziadkowie za wolność
                                             mało krwi przelali
                                                          Zastanówcie się czy ta mamona
                                                          wam w mózgu nie przewróciła
                                                          a wasz honor ambicję
                                                          do reszty spaliła
                                     

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz